IB Lingvista

CZ VlajkaEN VlajkaIT Vlajka
Hodiny20.06.2024 - 08:29

Služby

PŘEKLADY 

 

      češtiny (se soudním ověřením i bez ověření)

–      italštiny (se soudním ověřením i bez ověření)

–      angličtiny (bez ověření)

–      po domluvě němčiny, francouzštiny (bez ověření)

 

např.:

–      ekonomické, finanční a právní

–      propagace a marketing

–      cestovní ruch

 

TLUMOČENÍ 

 

     češtiny (se soudním ověření i bez ověření)

     italštiny (se soudním ověření i bez ověření)

–     angličtiny (bez ověření)

–     po domluvě němčiny, francouzštiny (bez ověření)

 

–     doprovodné

–     konsekutivní

–     konferenční

 

např.:

–     obchodní jednání

–     odborné semináře a školení

–     jednání u notáře a před státními orgány

 

VÝUKA

 

    italštiny

–     angličtiny

–     po domluvě němčiny, francouzštiny, češtiny

 

dětí i dospělých, různé stupně pokročilosti včetně konverzace