IB Lingvista

CZ VlajkaEN VlajkaIT Vlajka
Hodiny20.06.2024 - 08:19
Překlady
Zaručena

erudovanost, preciznost a kvalita!

Tlumočení
Zaručena

spolehlivost, komunikativnost a kvalita!

Výuka
Zaručena

jednoduchost, srozumitelnost a dávka humoru!

Nabízené služby

Vítám Vás na stránkách IB-Lingvista.cz!

Potřebujete překlady textů, tlumočení, jazykové korektury, doprovod při obchodních jednáních či před státními orgány?

Využijte mých služeb. Garantuji Vám maximální odbornost, preciznost a správnost.

Více ...
Překlady / tlumočení z / do:

- češtiny (se soudním ověřením i bez ověření)
- italštiny (se soudním ověřením i bez ověření)
- angličtiny (bez ověření)
- po domluvě němčiny, francouzštiny (bez ověření)

silocary

Rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 12.6.2012 jsem byla jmenována soudním tlumočníkem jazyka italského.

Výuka:

- italštiny
- angličtiny
- po domluvě němčiny, francouzštiny, češtiny

Více ...
Překladatelské / Tlumočnické oblasti

Díky svému právnímu a jazykovému vzdělání, praxi samostatné advokátky a zkušenostem nabytým na základě studijních pobytů a pracovních stáží, jsem schopna svým klientům poskytnout kvalitní a precizně zpracované překlady zejména právních textů (např. smluv a jiných obchodních listin, podkladů pro zápis do OR, správních a soudních rozhodnutí včetně podkladů k nim, právních stanovisek, notářských zápisů, právních předpisů a dalších norem atd.), jakož i tlumočení např. při obchodních jednáních, jednáních u notáře a před státními orgány v České republice, po domluvě i v zahraničí.

Kromě překladů a tlumočení v oblasti právo jsem schopna nabídnout překlady a tlumočení i v dalších oblastech. Zkušenosti mám např. i s tlumočením při příležitosti veletrhů.

Více ...