IB Lingvista

CZ VlajkaEN VlajkaIT Vlajka
Hodiny21.05.2024 - 18:12

Ceník

 

  • PŘEKLADY

 

Obyčejný překlad z italštiny do češtiny

od 300 Kč/NS

Obyčejný překlad z češtiny/slovenštiny do italštiny

od 350 Kč/NS

Korektura obyčejného překladu do češtiny

od 150 Kč/NS

Korektura obyčejného překladu do italštiny

od 175 Kč/NS

Soudně ověřený překlad z italštiny do češtiny

od 350 Kč/NS

Soudně ověřený překlad z češtiny do italštiny

od 400 Kč/NS

Korektura překladu do češtiny se soudním ověřením

od 175 Kč/NS

Korektura překladu do italštiny se soudním ověřením

od 200 Kč/NS

Překlad nebo přepis audio nebo videozáznamu

+ 50%

Překlad v kombinaci čeština – cizí jazyk (jiný než italština) a obráceně

na vyžádání

Překlad z cizího jazyka do cizího jazyka

na vyžádání

 

Uvedené ceny překladů se odvíjejí od počtu normostran přeloženého textu a jeho náročnosti. Jednou normostranou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část. Účtuje se minimálně jedna normostrana. K uvedeným cenám budou připočteny hotové výdaje.

 

  • TLUMOČENÍ

 

Tlumočení z italštiny/do italštiny v kombinaci s češtinou

od 500 Kč/hod.

Soudní tlumočení z italštiny/do italštiny v kombinaci s češtinou

od 600 Kč/hod.

Tlumočení v kombinaci čeština – cizí jazyk (jiný než italština) a obráceně

na vyžádání

Tlumočení z cizího jazyka do cizího jazyka

na vyžádání

 

Cena tlumočení se řídí především délkou samotného tlumočení, místem tlumočení a jeho náročností. K uvedeným cenám budou připočteny hotové výdaje.

 

  • VÝUKA

 

Výuka v místě bydliště lektora

od 350 Kč/hod.

Výuka v místě bydliště studenta

dle domluvy

 

Cena za výuku se řídí požadavky klienta, počtem smluvených hodin výuky, místem výuky a počtem osob na jedné lekci.