IB Lingvista

CZ VlajkaEN VlajkaIT Vlajka
Hodiny21.05.2024 - 19:27

Kvalifikace

ITALŠTINA

 

Vysvědčení o SJZ speciální pro obor překladatelský

Únor 2012

CILS 4

Září 2006 – Università di Siena, Itálie

Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem 

Říjen 2011

Jmenování tlumočníkem

Červen 2012

Průkaz tlumočníka

Červen 2012

Osvědčení o lektorské činnosti

Červen 2012 – Právní nástroje k ochraně práv k duševnímu vlastnictví a novela zákona č. 191/1999 Sb.

Osvědčení o absolvovaném semináři

Květen 2011 – Přeshraniční insolvenční řízení v EU, Úpadek v italském právu a právu EU

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

2002 – 2003 – Università degli Studi di Milano-Bicocca, Itálie

Potvrzení o jazykovém kurzu 

Srpen 2002Università per Stranieri di Perugia, Itálie

 

ANGLIČTINA

 

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Září 2013 – KAPLAN International Colleges (New York – Empire State)

Vysvědčení o SJZZ

Červen 1999

FCE

Červen 1999

Potvrzení o jazykovém kurzu

Červen 1997Embassy Language & Training Centres Hastings, Velká Británie

 

FRANCOUZŠTINA

 

Osvědčení o absolvovaném semináři

Říjen 2014 – Závazkové právo v ČR a Francii 

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Září 2014 – ILSC Education Group, Montréal, Canada

DALF C1 

Červen 2013

DELF B2 

Únor 2013

DELF B1

Duben 2011

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Srpen/září 2009École Azurlingua, Nice, Francie

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Srpen/září 2010 – France Langue, Paříž, Francie

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Červenec/srpen 2011Alliance Française Bordeaux Aquitane, Francie

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

Září 2012 – Alliance Française Bordeaux Aquitane, Francie

Potvrzení o absolvování jazykového kurzu

2003 – 2004 – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno

 

NĚMČINA

 

Vysvědčení o SJZZ

Květen 2000